Bestuurders en leiderschap aan integriteit

Wat is er nodig om integriteit te bevorderen? Voor Doekle Terpstra (InHolland) ligt de bal nu bij bestuurders zelf. Meer regels en codes zijn niet nodig: 'Zoals we ook concludeerden in het rapport-Halsema moet het semipublieke domein nu zelf een dialoog voeren over integriteit en haar publieke opdracht.'

Voor de meeste betrokkenen is dat een 'verduveld lastig gesprek', weet Terpstra: 'Veel bestuurders en toezichthouders zijn hierin niet geoefend. Het vraagt vaardigheid en kwetsbaarheid van bestuurders om dat lastige gesprek te voeren.'

Voorbeeldgedrag

Greet Prins (Stichting Philadelphia Zorg) valt Terpstra bij. 'Het voorbeeldgedrag van de bestuurder is cruciaal.' Bovendien voert ook Prins het gesprek over haar publieke opdracht: 'Bij mijn zorginstelling stel ik de bedoeling van de organisatie centraal. Waartoe zijn wij op Aarde?' De Australische hoogleraar John Uhr bevestigt de belangrijke rol van bestuurders. Als voorbeeld noemt hij de excuses die toenmalig premier Kevin Rudd aan de Aboriginals maakte: 'Die daad van leiderschap was cruciaal. Alleen een integere bestuurder kan zo'n verbetering teweegbrengen.'

Leadership skills

Tegelijkertijd is een gebrek aan politiek leiderschap direct ondermijnend voor de integriteit van de politiek, aldus Uhr. Op dit moment komen in de Australische politiek druppelsgewijs verhalen in de media over ongeoorloofd gebruik van financiële middelen door de huidige ministers. Een situatie die langzaam maar zeker destabiliserend werkt. Uhr: 'Het is nu de vraag wie de leadership skills heeft om deze spanning te doorbreken.'

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Dag van de Integriteit 14 november 2013