Praktijkvoorbeelden

Social Media Policy

Deze korte film van een Australische overheidsorganisatie attendeert de kijker op een aantal uitgangspunten en dilemma’s rondom integriteit en Social media. Hiermee wordt duidelijk dat de worstelingen en vragen die spelen binnen de Nederlandse overheid niet uniek zijn. Bekijk

Video richtlijnen social media Gem. Amsterdam

De Gemeente Amsterdam wil het gebruik van social media stimuleren. De notitie 'Richtlijnen Social Media' beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met sociale media en wat de gemeente verwacht van haar medewerkers bij het gebruik ervan. Over de richtlijnen is ook een ‘animated video’ gemaakt. Bekijk