Integriteit en Social Media

Naar een verantwoord gebruik van Social Media bij de overheid

Social Media heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en ook in het openbaar bestuur neemt het gebruik toe. Naast de voordelen zoals kennisdeling en open communicatie brengt Social Media ook risico's met zich mee. Digitale uitglijders kunnen het vertrouwen van de burger in een competente overheid aantasten.

Uitglijders onvermijdelijk?

Zijn deze uitglijders onvermijdelijk? Of kunnen aanvullende regels ten aanzien van het gebruik van Social Media dit voorkomen? Veel organisaties vragen zich af of regulering wel wenselijk is en voelen schroom om voorwaarden te stellen aan het gebruik van Social Media. In plaats daarvan doen zij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

Nieuwe versus conventionele media

Is dit genoeg? Of is er meer nodig? In hoeverre wijkt het gebruik van de nieuwe media nou af van het gebruik van de meer conventionele media? Zijn er bestaande kaders en voldoen deze? Is het een kwestie van het vertrouwen op een verantwoord gebruik door de medewerker of mogen er ook eisen en voorwaarden worden gesteld aan de werkgever?

Op deze en andere vragen rondom een verantwoord gebruik van Social Media binnen de overheid wordt antwoord gegeven in een recente publicatie 'Social Media & Integriteit; what's new pussycat' van Alex Belling en Alain Hoekstra (BIOS).