BIOS | Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

Per 1 juli 2016: BIOS deels over naar Huis voor klokkenluiders; Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers naar CAOP

Op 1 juli zijn verschillende taken van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) overgegaan naar het nieuwe Huis voor klokkenluiders. Dat betekent dat BIOS vanaf dan is opgehouden te bestaan en de medewerkers hun werk voortzetten bij het Huis. De komende tijd wordt duidelijk welke invulling de preventieve kant van integriteit precies krijgt in het Huis. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers blijft bij het CAOP waartoe ook BIOS behoorde.

Huis voor klokkenluiders

Het Huis  is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Ook geeft het voorlichting over klokkenluiden en integriteit. Het komt voort uit de op 1 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen wet Huis voor klokkenluiders die ingegaan is op 1 juli. Behalve BIOS zijn ook het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid opgegaan in het Huis dat aan de Maliebaan 72 in Utrecht ligt.

De dienstverlening van het Huis start op 1 juli. Via het webadres www.huisvoorklokkenluiders.nl zijn de contactgegevens te vinden voor het vragen van informatie of voor advies over het klokkenluiden.